top of page

Dlaczego jesteśmy w Domowym Kościele?

 

ponieważ widzimy jak trudno jest  żyć po chrześcijańsku w disiejszym świecie,

 

ponieważ mimo dobrej woli, sami nie potrafimy pokonać swoich słabości i wad,

 

ponieważ na co dzień doświadczamy siły wspólnoty opartej na Bogu.

 

 

Jeżeli szukasz Boga i chciałbyś ...

 

  • Umocnic swoją wiarę

  • Pogłębić miłość małżeńską

  • Wychować dzieci po chrześcijańsku

  • Doświadczyć życia we wspólnocie

     to zapraszamy do kręgów Domowego Kościoła.

 

Jesteśmy małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele. Naszym celem jest pomoc małżonkom sakramentalnym dojść razem do świętości.  Jezus Chrystus jest Światłem w naszym życiu, małżeństwie i rodzinie. Wspólnota Domowego Kościoła daje nam siłę do służenia sobie nawzajem z radością.

 

  • Domowy Kościół jest wspólnotą dla małżeństw, które chcą świadomie korzystać z łaski sakramentu małżeństwa. Poprzez modlitwę i wzajemną pomoc budujemy nasze wspólnoty rodzinne. Tworzymy wspólnotę, w której równi służą równym. Pomagamy sobie, aby razem jako małżonkowie i jako rodzina dążyć do świętości.  Doświadczamy na codzień, że dzięki wsparciu wspólnoty i ufności w Bożą pomoc, wiele problemów udaje się rozwiązać.

 

  • Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, w których wspólnie mąż i żona angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. "Równi usługują równym" (Humane vitae, 26).

  • Chcesz by twoje życie nabrało nowego  blasku, a twoja rodzina odkryła siłę którą daje sakrament małżeństwa?                                          

  • Chcecie dowiedzieć się jak wasze małżeństwo może przybliżyć was do Boga, do siebie i do zbawienia?                                                                        

  • Jeżeli szukacie osób dla których małżeństwo jest czymś pięknym, które odnalazły wspólną(męża i żony) drogę do Boga to poznajcie Ruch Domowego Kościoła.

bottom of page