top of page

Co jest Charyzmatem Domowego Kościoła?

Charyzmatem  Domowego Kościoła jest Charyzmat Światło-Życie realizowany na drodze Duchowości Małżeńskiej.

           

Kto nadaje charyzmat każdemu ruchowi?

Wyłącznie założyciel. To Duch Święty sprawia że natchnieni przez Niego ludzie  zostają

powołani do danego dzieła.

 

Czy charyzmat może być zmieniony?

Charyzmat nie może być zmieniony. Zmienione mogą być jedynie szczegółowe formy wprowadzania tego charyzmatu w życie.

Charyzmat Domowego Kościoła

 

Domowy Kościół jest ruchem charyzmatycznym, czyli takim, który powstał z inspiracji Ducha Świętego.

 

DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę, zwaną charyzmatem Domowego Kościoła.

 

Charyzmatem  Domowego Kościoła jest charyzmat Światło-Życie na drodze Duchowości Małżeńskiej.  

 

Najłatwiej jest go zrozumieć w symbolu Domowego Kościoła czyli znaku Fos-Zoe, który wyrasta z dwóch złączonych ze sobą obrączek. W symbolu: Fos-Zoe (Światło-Życie) wyrażony jest podstawowy Charyzmat Ruchu Światło-Życie.

 

Greckie słowa ΦΩΣ (światło) i ΖΩΗ (życie)

wpisane w znak krzyża.

 

Ta jednośc między Światłem i życiem dokonuje się w nas poprzez działanie Ducha Świętego.  On sprawia, że światło rozumu, światło sumienia, światło Słowa Bożego, światło Chrystusa, światło Kościoła przemienia nasze życie, rodzi Nowego człowieka.  Omega-symbol Ducha Świetego w znaku Fos-Zoe jest elementem łączącym Światło i Życie.  Tylko w Duchu Świętym możemy tak przyjąć Chrystusa, który jest Światłem, i tak się  z Nim zjednoczyć, że stanie się On naszym Życiem, Nowym Życiem.  Taki charyzmat jednoczenia się, przenikania światła z życiem, przemiany życia przez światło, wyrażony w znaku Fos-Zoe, otrzymał Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

 

U podstaw formacyjnych ks. Caffarella ojca duchowego ruchu Equipes Notre-Dame jest to samo pragnienie.  Ks. Caffarel spotyka Jezusa Chrystusa.  To On będzie centrum jego życia i źródłem jego decyzji i działań.

 

Złączone ze sobą obrączki przypominają nam właśnie o charyzmacie ruchu Equipes Notre Dame, czyli o dążeniu do Boga w jedności ze współmałżonkiem. 

 

"Małżeństwo jest drogą świętości" mówi ks. Caffarel, zawiera się w tym cała wizja END.  Wszyscy jesteśmy powołani do świętosci, ale dla nas małżonków jest to droga, którą mamy przeżyć we dwoje. Jest to nowe odkrycie, określone Duchowością Małżeńską.                                                       

 

Ta duchowość jest oparta przede wszystkim na sakramencie małżeństwa, a sakrament małżeństwa to Chrystus obecny w naszej małżeńskiej miłości.

To właśnie dzięki sakramentowi małżeństwa miłość która łączy Chrystusa z Kościołem, tworzy również jedność między mężem i żoną.

Duchowość Małżeńska będąca dążeniem do Boga w jedności ze współmałżonkiem jest w praktyce realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazwanych Zobowiązaniami.                    

bottom of page