top of page

Więcej o Domowym Kościele ...

 

Domowy Kościół jest częścią polskiego, posoborowego ruchu odnowy i ewangelizacji pod nazwą Światło-Życie, założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego przy współpracy z s. Jadwigę Skudro.

 

Domowy Kościół posiada własną strukturę w ramach struktury ruchu Światło-Życie, dostosowaną do niej i na niej wzorowaną.  Para Krajowa w Polsce jest odpowiedzialna za kontakty z Ruchem Domowego Kościoła w Kanadzie.

Equipes Notre-Dame (END) – międzynarodowy ruch Duchowości Małżeńskiej, który pomaga małżeństwom chrześcijańskim, złączonym sakramentem małżeństwa dążyć do świętości razem, korzystając z łaski

tego sakramentu.

POWSTANIE  DOMOWEGO  KOŚCIOŁA

 

Ks. Blachnicki wiedział, że konkretną potrzebę naszych czasów stanowią sprawy rodziny.  Postanowił stworzyć w ruchu Światło-Życie coś dla rodzin.

 

Zaczęło sie od pierwszych rekolekcji w 1973 roku w Krościenku. Uczestniczyło w nich ok. 150 osób. Były to małżeństwa bez dzieci oraz rodzice z mniejszymi dziećmi, dzieci starsze wzięły udział w oazach młodzieżowych.

 

"Po rekolekcjach ks. Blachnicki zabrał się do tworzenia pierwszej teczki formacyjnej.  Miał wszystko: szkołę apostolską, ewangeliczne rewizje życia, modlitwy, wiele cytatów z dokumentów  soborowych, materiały formacyjne ruchu END. Według tej teczki prowadzono przez kilka lat oazy rodzin."                                                          (s. Jadwiga Skudro)

 

W czerwcu 1974 roku ks. Franciszek Blachnicki prosi o współpracę w Ruchu siostrę Jadwigę Skudro.  Siostra ukończyła Instytut Rodziny, a w czasie podróży zagranicznych szczegółowo zapoznała się z ruchem Equipes Notre Dame.  W 1974 roku ks. Blachnicki zorganizował Pierwsze Podsumowanie rekolekcji rodzinnych. Na tym podsumowaniu Założyciel ustalił rozpoczęcie zakładania kręgów rodzin.

ROZWÓJ  RUCHU

 

S. Jadwiga i Krystyna Kegel objechały miejscowości, z których pochodzili uczestnicy rekolekcji rodzinnych.  Skutkiem tego wyjazdu było założenie 36 kręgów rodzin.  Każdy krąg składał się z 4 do 7 małżeństw.

 

"W 1975 roku Ojciec rozpoczął wydawanie pisma w Ruchu: "List Domowy Kościół". Zadaniem s.Jadwigi było dostarczanie materiałów END, Ojciec sam pisał artykuły dotyczące liturgii, spraw rodziny, wychowania dzieci lub korzystał z pomocy innych.”

 

W numerze 17 Listu DK ks. Blachnicki nadaje gałęzi rodzinnej ruchu Światło-Życie nową nazwę:  Ruch Domowy Kościół.  Założyciel tworzy osobną strukturę  RDK: moderator krajowy, para krajowa, moderatorzy i pary diecezjalne, pary rejonowe, moderator parafialny i para animatorska danego kręgu.

 

Są też diakonie. W ramach diakoni jedności (w ruchu Światło-Życie) znajduje się także diakonia Domowego Kościoła.  W ten sposób zapewniona jest jedność ruchu DK z ruchem Światło-Życie.

bottom of page