top of page

ETAPY FORMACJI

 

Formacja całego Ruchu Światło-Życie, a zatem również Domowego Kościoła, nawiązuje do doświadczenia wypracowanego przez Kościół pierwszych wieków, który najpierw w ramach katechumenatu dokonywał inicjacji, a później starał się prowadzić chrześcijanina do dojrzałego życia duchowego. Nawiązując do tych doświadczeń, ks. Franciszek Blachnicki na podstawie Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych wyróżnił trzy etapy na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej, nadając im konkretną postać w systemie formacyjnym Ruchu.

 

1. Ewangelizacja

2. Katechumenat

3. Diakonia

 

Etapy te poprzez przyjęcie Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela, oraz ponowne  odkrycie i przyjęcie podstaw wiary chrześcijańskiej mają nas doprowadzić do świadomego chrześcijaństwa i rozbudzić w nas ducha wspólnoty i diakoni -służby dla drugiego człowieka

 

DUCHOWOŚĆ MAŁŻEŃSKA

 

Małżeństwa Domowego Kościoła jako wspólnota rodzinna realizują pracę formacyjną przede wszystkim w swoim codziennym życiu małżeńskim i rodzinnym. Mąż i żona wspierają się wzajemnie nie tylko w trudach codziennego życia, ale pomagają sobie w rozwoju życia duchowego.

 

Pomocą do realizacji tego zadania i budowania jedności między małżonkami jest program formacyjny ruchu END, Duchowość Małżeńska.

 

ZOBOWIĄZANIA

 

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła oparta jest na przyjęciu elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami.

 

• Codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania)

• Regularne spotkania ze Słowem Bożym

• Codzienna modlitwa małżeńska

• Codzienna modlitwa rodzinna

• Comiesięczny dialog małżeński

• Reguła życia (systematyczna praca nad sobą)

• Uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych

 

Ciągłość Pracy formacyjnej małżeństw zapewniona jest także poprzez

 

• Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu

 

Zobowiązania nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez wspólny wysiłek małżonków podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania, oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

 

ETAPY FORMACJI

 

Formacja całego Ruchu Światło-Życie, a zatem również Domowego Kościoła, nawiązuje do doświadczenia wypracowanego przez Kościół pierwszych wieków, który najpierw w ramach katechumenatu dokonywał inicjacji, a później starał się prowadzić chrześcijanina do dojrzałego życia duchowego. Nawiązując do tych doświadczeń, ks. Franciszek Blachnicki na podstawie Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych wyróżnił trzy etapy na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej, nadając im konkretną postać w systemie formacyjnym Ruchu.

 

1. Ewangelizacja

2. Katechumenat

3. Diakonia

 

Etapy te poprzez przyjęcie Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela, oraz ponowne  odkrycie i przyjęcie podstaw wiary chrześcijańskiej mają nas doprowadzić do świadomego chrześcijaństwa i rozbudzić w nas ducha wspólnoty i diakoni -służby dla drugiego człowieka

 

DUCHOWOŚĆ MAŁŻEŃSKA

 

Małżeństwa Domowego Kościoła jako wspólnota rodzinna realizują pracę formacyjną przede wszystkim w swoim codziennym życiu małżeńskim i rodzinnym. Mąż i żona wspierają się wzajemnie nie tylko w trudach codziennego życia, ale pomagają sobie w rozwoju życia duchowego.

 

Pomocą do realizacji tego zadania i budowania jedności między małżonkami jest program formacyjny ruchu END, Duchowość Małżeńska.

 

ZOBOWIĄZANIA

 

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła oparta jest na przyjęciu elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami.

 

• Codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania)

• Regularne spotkania ze Słowem Bożym

• Codzienna modlitwa małżeńska

• Codzienna modlitwa rodzinna

• Comiesięczny dialog małżeński

• Reguła życia (systematyczna praca nad sobą)

• Uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych

 

Ciągłość Pracy formacyjnej małżeństw zapewniona jest także poprzez

 

• Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu

 

Zobowiązania nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez wspólny wysiłek małżonków podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania, oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

 

SPOTKANIA KRĘGU

 

Ciągłość Pracy formacyjnej małżeństw zapewniona jest poprzez comiesięczne spotkania Kręgu.

 

Na tych spotkaniach realizowany jest program formacyjny oparty na przewidzianych przez ruch Domowego Kościoła materiałach.  Formacja na kręgach przebiega w cyklu rocznym -od września do czerwca i podzielona jest na dwa etapy: Pierwszy etap to formacja podstawowa 3-4 lat, oraz po niej formacja permanentna.

 

Celem formacji podstawowej jest doprowadzenie małżonków do systematycznej realizacji wszystkich zobowiązań w codziennym życiu oraz pogłębianie duchowości małżeńskiej osadzając je na solidnym fundamencie – podstawowych prawdach naszej wiary.

 

Formacja permanentna polega na pogłębianiu formacji podstawowej i doborze nowych tematów według materiałów proponowanych przez Centralę DK lub propozycji osób należących do kręgu.

 

REKOLEKCJE

 

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.

FORMACJA W DOMOWYM KOŚCIELE

 

Program formacyjny Domowego Kościoła kształtowany jest na podstawie materiałów formacyjnych Ruchu Światło–Życie i Equipes Notre-Dame, dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz aktualnego nauczania Kościoła. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską,

 

Formacja przebiega na kilku płaszczyznach:

 Etapy formacji wynikające z charyzmatu ruchu Światło-Życie

• Realizacja Zobowiązań będących częścią Duchowości Małżeńskiej

• Formacja podczas comiesięcznych spotkań kręgu

• Uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych Domowego Kościoła

 

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
bottom of page