top of page

Pytania

 

Co rozumiemy przez Duchowość?

 

Duchowość to ta sfera, w której człowiek stawia sobie pytanie o to, kim jest i po co żyje. Duchowość jest zatem zdolnością do odkrycia i zrozumienia tajemnicy człowieka i sensu jego życia.

Duchowość to życie wewnętrzne ożywione Duchem Świętym, jest to droga do Boga która łączy się z życiem ziemskim i nadprzyrodzonym.

 

Co rozumiemy przez Duchowość Małżeńską?

 

W dokumentach END czytamy:

„ruch „duchowości małżeńskiej” jest darem Boga dla wszystkich małżeństw które w nim uczestniczą.  Miłość małżeńska odnajduje swoje żródło w miłości Bożej.  To w środku więzi łączącej te dwie miłości rodzi się Duchowość Małżeńska.

...kiedy  życie codzienne jest wypełnione uwagą i troską małżonków względem siebie nawzajem, wsparciem i całkowitą wiernoscią, zrozumieniem i wzajemnym szacunkiem, harmonią serca i ducha.  Kiedy najprostrze prace są przesycone miłościa, Pan jest w centrum pary małżeńskiej- duchowość jest wtedy rzeczywistością przeżywaną”.

 

Ta duchowość jest oparta przede wszystkim na sakramencie małżeństwa.  Sakrament małżeństwa sam z siebie nie daje gwarancji na przetrwanie, ale daje siłę na przetrwanie.  Jeżeli Chrystus będzie obecny w naszej małżeńskiej miłości, to Jego obecność  zapewni dochowanie wierności naszym przyrzeczeniom.

 

Jak rozumiemy życie duchowe małżonków?

 

To przede wszystkim  sposób w jaki pomagamy sobie w codziennym życiu, w naszej drodze do Boga.  Musimy przezwyciężać wszelkie trudnosci i odkrywać to że miłość jest pragnieniem dobra dla drugiego.

 

Ta miłośc która jest między nami w małżeństwie nie potrzebuje się tłumaczyć, jest bezinteresowna -kocham ponieważ Bog kocha. Ta sama miłość która istnieje pomiedzy nami w małżeństwie istnieje pomiędzy Ojcem Synem i Duchem Św., ponieważ Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo (Rdz.1) 

 

Nasza  miłośc małżeńska odnajduje swoje życie, swój dynamizm, swoją wierność aż do końca, przez dar z siebie.  Miłość taka oczyszcza, podnosi, odnawia, a przebaczenie jest najpiekniejszym wyrazem miłości. A gdy nie  mamy o czym ze sobą mówić to jest czas żeby jak w Kanie Galilejskiej napełnić bukłaki nowym winem, miłością głebszą i prawdziwszą.  To jest czas na drugie „Tak'”.  Jak powiedział ks. Caffarel „małżeństwo jest nieustannym żródłem łaski”, a my tylko potrzebujemy uczyć się z niego czerpać.

Żyjmy więc tą  miłoscią pewni że ona doprowadzi nas do jej żródła, do Boga. 

W małżeństwie miłość małżeńska jest sercem wszystkiego, ale to Pan Jezus jest w centrum, ku Niemu wszystko zmierza.

Już w czasie ślubu kapłan mówi: "’Wobec Boga, który jest żródłem miłości, powtarzajcie słowa przysięgi”.

 

 

Jak realizujemy naszą duchowość małżeńską?

 

Wspólnota Domowego Kościoła pomaga małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

 

W Domowym Kościele dążymy do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez

- życie Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,

- życie modlitwą, jako osobiste spotkanie z Chrystusem, swoim Zbawicielem,

- stałe życie sakramentalne, zwłaszcza eucharystyczne,

- dawanie świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi,

- postawę służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów. 

 

bottom of page