top of page

DOMOWY KOŚCIÓŁ

gałąź rodzinna

Ruchu Światło-Zycie

Czym jest Domowy Kościół?

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele. Jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce.

 

        Kto może należeć do DK ?

Członkami DK mogą być małżeństwa sakramentalne dążące do życia w bliskości Boga i pragnące sobie wzajemnie pomagać.

DK pomaga małżeństwom w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

 

        Jak działa  DK ?

Wspolnota DK składa się z kręgów rodzinnych. Krąg tworzą 3-5 małżeństwa i kapłan bedący doradcą duchowym.

Praca kręgu opiera się na spotkaniach odbywających się raz w miesiącu

od września do czerwca w mieszkaniach poszczególnych osób.

 

        Jak wygląda spotkanie w kręgu ?

Comiesięczne spotkanie trwa około trzy godziny i składa się z następujących stałych części:

1-Dzielenie się życiem  podczas symbolicznego posiłku.

2-Modlitwa przy wykorzystaniu tekstów Pisma Świętego.

3-Formacja poprzez wspólne omawianie tematów i wzajemne dzielenie się rozwojem życia duchowego.

Czas i miejsce spotkania ustalaja rodziny z kręgu.

        Jaki jest cel spotkań miesięcznych ?

Spotkania służą zawiązaniu się wspólnoty ludzi dążących do Chrystusa. Spotykamy się na kręgu wokół Chrystusa i Jemu oddajemy nasze życie i rodziny. Zbliżając się do Boga zbliżamy się do siebie.

Na spotkaniu dzielimy się codziennymi troskami i sukcesami poszczególnych małżeństw. Dzielimy się doświadczeniami z pracy nad sobą i pomagmy sobie w rozwoju życia duchowego.

 

        Co to jest formacja DK ?

Program formacyjny Domowego Kościoła kształtowany jest na podstawie materiałów DK, dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz aktualnego nauczania Kościoła.

Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło–Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, tworząc dla siebie drogę, zwaną charyzmatem Domowego Kościoła.

Podstawowa praca formacyjna małżonków odbywa się w rodzinie,

w comiesięcznych spotkaniach kręgu rodzin oraz przez uczestnictwo w corocznych rekolekcjach

 

       Historia DK?

Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987). W rozwoju Domowego Kościoła ściśle współpracowała z założycielem siostra Jadwiga Skudro (1914-2009) Duchową kolebką Domowego Kościoła jest Krościenko n. Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyły się pierwsze oazy rodzin.

W Kanadzie DK istnieje od 1990 roku. Kręgi dziłają między innymi przy parafiach w Brampton, Chatham, Kitchener, London, Ottawa, Mississauga, Scarborough, Windsor.

 

       Co jest symbolem DK ?

Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa: ΦΩΣ (światło) i ΖΩΗ (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w  figurze domu. Domowy Kościół używa również znaku END — Ikony Świętej Rodziny

 

 

 

 

     

     Jak powstają nowe Kręgi DK?

Nowe kręgi rodzin powstają najczęściej przy parafi po rekolekcjach ewangelizacyjnych organizowanych przez Domowy Kościół.

 

 

Więcej informacji można uzyskać  na stronie internetowej  https://www.domowykosciolkanada.com lub dzwonić do 

Edyta i Ryszard Witulski  416 859 1583 ewitulska@rogers.com

         

 “Drogie rodziny chrześcijańskie! Mówcie światu z radością o tym

         skarbie wspaniałym, który posiadacie jako domowe Kościoły”

                                                                                            J.Paweł II

bottom of page