top of page

Equipes Notre-Dame

 

Equipes Notre-Dame jest międzynarodowym ruchem małżeństw katolickich. Zapoczątkowany został we Francji w 1938r. z inicjatywy kilku małżeństw. Cztery młode pary małżeńskie zwróciły się do przyszłego twórcy ruchu, ks. Caffarela z prośbą:

 

"Proszę księdza, my nie chcemy przeżywać naszej miłości małżeńskiej jakby na marginesie naszej wiary; przecież ta miłość, która jest naszym szczęściem, musi być w oczach Bożych czymś bardzo wielkim.  Proszę nam to wytłumaczyć".

 

Wspólnie z ks. Caffarelem długo zastanawiali się nad problemem "przeżywania miłości małżeńskiej w świetle wiary".  Zrozumieli, że ich droga do Boga, do Świętości prowadzi nie obok ich miłości, ich życia małżeńskiego, ale właśnie przez tę miłość, poprzez to życie.  Im głębsza i prawdziwsza będzie ich wzajemna miłość, tym bardziej zbliżą się do Boga.  W małżeństwa, mąż i żona mają dążyć do Boga razem, wspólną drogą, wzajemnie sobie pomagając. „Małżeństwo jest drogą świętości” mówi ks. Caffarel.  Zawiera się w tym cała wizja Equipes Notre-Dame.

CEL RUCHU "END"

 

W jego "Karcie" czytamy:

Rodziny które dążą do życia głęboko chrześcijańskiego utworzyły zespoły.  Chcą żyć dla Chrystusa, z Chrystusem i przez Chrystusa. Uznają Chrystusa za Głowę i Pana swych ognisk rodzinnych. Ewangelia jest treścią życia ich rodziny.  Są oddani do dyspozycji Kościoła. Chcą być zawsze gotowi odpowiedzieć na wezwanie swych biskupów i kapłanów.

Zespoły te pracują pod patronatem Matki Najświętszej.

 

 

METODY PRACY RUCHU

 

Ruch ten przez bardzo dobrze przemyślane metody, z jednej strony oparte na działaniu i pomocy łask nadprzyrodzonych (specjalne łaski Sakramentu Małżeństwa), a z drugiej - na wiedzy psychologicznej, pomaga swym członkom w drodze do dojrzałego chrześcijaństwa, do realizowania soborowej wizji małżeństwa.

 

Ruch END odkrył nową drogę do Boga idącą poprzez małżeństwo.

W dokumentach END czytamy...

 

Ruch „duchowości małżeńskiej” jest darem Boga dla wszystkich małżeństw które w nim uczestniczą.

Miłość małżeńska odnajduje swoje żródło w miłości Bożej.

„To w środku więzi łączącej te dwie miłości rodzi się

Duchowość Małżeńska.

 

bottom of page